Mikroekonomia InfoKonsument i koszyki dóbr


Mianem "konsument" określa się odrębną jednostkę zdolną do podejmowania działań gospodarczych, polegających na zakupie dóbr w danych warunkach rynkowych (określone ceny, określony dochód). Taka definicja obejmuje także wieloosobowe gospodarstwo domowe.

W teorii postępowania konsumenta wyjaśnia się, w jaki sposób decyduje on o wydawaniu ograniczonych środków, którymi dysponuje.

Mikroekonomia w praktyce – podatki a ograniczenia budżetowe
Zastanowimy się teraz, jak na kształt i położenie linii ograniczenia budżetowego wpływa pobieranie przez państwo podatków. Skoncentrujemy uwagę na następujących rodzajach podatków:

    * kwotowym,
    * wartościowym,
    * dochodowym (procentowym i ryczałtowym).

Podatek kwotowy jest stałą sumą (kwotą) dodawaną do ceny towaru. W Polsce takim podatkiem bywa tzw. akcyza.


Podatek wartościowy (w Polsce np. podatek od wartości dodanej - VAT) jest ustalany jako procent od ceny towaru.Czym są preferencje konsumenta?

Wybór dokonywany przez konsumenta zależy nie tylko od jego możliwości finansowych, lecz także od chęci. W podejmowaniu decyzji o sposobie wydania posiadanych pieniędzy ważną rolę odgrywa gust konsumenta.
Są tacy, którzy najlepiej wypoczywają, czytając Dostojewskiego, i inni, dla których najlepszym relaksem jest obejrzenie meczu piłki nożnej.

Mówiąc o subiektywnym stosunku osób do dóbr, ekonomiści posługują się określeniem preferencje. Dopiero odwołanie się do preferencji konsumenta pozwala pokazać, jaki koszyk dóbr uzna on za najlepszy (najbardziej przezeń pożądany). Przedtem jednak należy przyjąć dalsze założenia, które dotyczą właśnie preferencji konsumenta.


Większość informacji przedstawionych na stronie pochodzi z serwisu finansowego na www.kredyt-portal.pl.